Garage Demol-Ide

Merkonafhankelijke garage & tweedehands auto's

Uw auto met succes door de autokeuring

Uw auto moet periodiek naar de autokeuring (of de schouwing of technische controle zoals het in de volksmond vaak nog genoemd wordt). Uw auto wordt er onderworpen aan een aantal vastgelegde controles om er voor te zorgen dat uw auto nog op een veilige manier (voor uzelf of voor de andere weggebruikers) geschikt is om zich in het verkeer te begeven. Sinds geruime tijd wordt ook aandacht besteed aan roet- en CO-uitstoot.

AutokeuringIn grote lijnen komen volgende controles aan de orde:

  • Reminstallaties
  • Stuurinrichting en stuurwiel
  • Zicht
  • Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische installaties
  • Assen, wielen, banden, vering
  • Chassis en met het chassis verbonden delen
  • Diverse uitrustingen (veiligheidsgordels, brandblusser, gevarendriehoek, ...)
  • Overlastfactoren (CO-gehalte, roetuitstoot, toestand katalysator
  • Aanvullende controles
  • Identificatie van het voertuig

Wij zorgen er voor dat uw auto zo goed mogelijk in orde is om een autokeuring met succes te doorstaan. Wij overlopen alle belangrijke punten en vervangen of herstellen die onderdelen welke een gunstige autokeuring in de weg zouden staan. Hiervoor beschikken wij ook over gespecialiseerde apparatuur zoals een eigen remtestbank, een toestel voor het afstellen van de lichten en voertuigdiagnoseapparatuur van Bosh voor het stellen van diagnoses en het verhelpen van problemen op het vlak van motormanagement en servicemelders.

Indien gewenst gaan wij zelf met uw auto naar de keuring. Is uw auto alsnog afgekeurd, dan kunnen wij de nodige herstellingen uitvoeren zodat uw auto klaar is voor een herkeuring.