Garage Demol-Ide

Entretien - Réparations - Voitures d'occasion

Technische controle: de roetuitstoot is te hoog

U kreeg op de technische controle een opmerking dat de roetuitstoot van uw auto te hoog is. Dit kan verscheidene oorzaken hebben:

  • de luchtfilter is verstopt
  • de turbodrukleiding is defect
  • de luchtmassameter werkt niet meer
  • de roetfilter is verstopt. Dit kan u proberen zelf op te lossen door een lange rit op de autosnelweg te maken, zodat de roetfilter kan regenereren. Zie ook waarschuwing roetfilter.
  • de EGR-klep is defect

U komt best met de wagen bij ons langs om een juiste diagnose te stellen en het probleem te verhelpen. Maak gerust een afspraak om langs te komen in ons atelier.